Wet kinderopvang

Met de invoering van de nieuwe wet kinderopvang (WBK) is er per 1 januari 2005 veel veranderd. De nieuwe wet regelt de financiering en de kwaliteit van de kinderopvang, met als achterliggende gedachte dat de ouder centraal komt te staan.

De WBK in het kort

Meer over de Wbk kunt u hier inzien.

Wat betekent dit voor u als ouder

Ouders met een minimum inkomen

Als kindercentra kunnen wij de bijdrage van de belastingdienst direct innen. Hiertoe moeten de volgende stappen worden ondernomen:

  1. U vraagt een formulier aan bij de belastingdienst.
  2. U kunt dit gezamenlijk met ons invullen. (onze voorkeur gaat ernaar uit om het digitaal in te vullen)
  3. U zorgt er voor dat u tussen drie maanden voordat u bij ons begint of maximaal twee weken nadat u begonnen bent bij ons een kopie van de aanvraag in ons bezit is.
  4. U stuurt deze kopie naar ons kantoor in Bussum.
  5. Vanaf het moment dat u begint betaalt u uw eigen bijdrage door middel van een automatische incasso.
  6. Regel uw bijdrage bij de sociale dienst op tijd; anders kunt u problemen oplopen bij de aanvraag bij de belastingdienst.
  7. Wanneer u deze stappen niet volgt dan vervalt het recht op bijdrage aan de kinderopvang.