Tarieven

De prijs van kdv AylaGaya bedraagt per 1 januari 2014 € 6,65 per uur. In de onderstaande tabel vindt u de kosten van de kinderopvang:
Prijzen
Dagen per week.Bedrag per maand.
1 dag€ 316,98
2 dagen€ 633,97
3 dagen€ 950,95
4 dagen€ 1.267,93
5 dagen€ 1.584,92

De prijs voor een halve dag opvang (ochtend of middag) is de helft van bovengenoemde prijzen.

Kosten buitenschoolse opvang per 1 januari 2014
De prijs van de buitenschoolse opvang blijft gelijk en bedraagt per 1 januari 2014 € 6,55 per uur.

Hierin onderscheiden we een korte opvang en een lange opvang. De korte opvang betreft de maandag-,dinsdag- en de donderdagmiddag. De lange opvang betreft de woensdagmiddag. De vrijdagmiddag kan kort of lang zijn, afhankelijk van de openings- en sluitingstijden van de school. Een aantal scholen werkt met een continurooster.

Vakantieopvang

Naar wens kan opvang gerealiseerd worden inclusief 6 weken vakantie opvang of een volledige vakantie opvang van 12 weken. Als een kind bijvoorbeeld geplaatst is op de maandag en de dinsdag met 6 weken vakantie opvang dan wordt het kind gedurende 6 maandagen en 6 dinsdagen volledig (11 uur per dag) opgevangen tijdens de school vakanties.

Is een kind geplaatst met volledige vakantie opvang dan wordt het 11 uur per dag opgevangen gedurende alle vakantie-, studie- en roostervrije dagen. (let wel: alleen de dagen dat het kind normaal ook opvang heeft)


Ook is een contract mogelijk zonder vakantieopvang.


Het is in alle gevallen altijd mogelijk om losse (vakantie)dagen bij te kopen à € 73,15 per dag.