Stage

Stagiaires

Bij Ayla Gaya valt het stagebeleid onder de verantwoording van een gediplomeerd stage coördinator, Ook de stagebegeleiding wordt verzorgd door getrainde stagebegeleidsters. Hiermee willen we stagiaires op een professionele en praktische manier ondersteuning bieden bij het volgen van hun opleiding. In principe worden de stagiaires in de eerste twee jaar als een extra inzet gezien ten behoeve van de kinderen. Alleen aan het eind van hun opleiding worden zij meer zelfstandig in gezet om te kunnen beoordelen of zij klaar zijn voor hun beroepsuitoefening.

In het geval van een BBL plek wordt de stagiaire vanaf het begin voor een bepaald percentage ingezet, dit wordt gecommuniceerd via de groep als hier sprake van is.

Calibris
Scholing

In het kindercentrum hechten wij belang aan veiligheid en kwaliteit, dit komt ook terug in het scholingsbeleid.

Er wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden van de stagiaires. Verder worden er met regelmaat interne trainingen verzorgd voor de medewerkers, bv op het gebied van Communicatie met ouders en met elkaar, of het inrichten en organiseren van de groepsruimtes en het omgaan met lastig gedrag.

Een van de BHV’ers is opgeleid als brandmeester en zorgt voor regelmatig overleg tussen BHV’ers en verzorgt de ontruimingsoefeningen.

Individuele scholing is mogelijk bv als het gaat om een workshop natuurtalenten voor medewerkers van de BSO om kinderen hierin te begeleiden. Zo wordt ook geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling door trainingen voor stagebegeleiders of scholing voor de stage coördinator.