Open deuren beleid

Ayla, Gaya en BSO Fay/ Gaya voeren aan het begin- en het einde van de dag een open deuren beleid. De reden dat Ayla, Gaya en BSO Fay/ Gaya zijn gaan werken volgens het open deuren beleid ligt bij de visie dat het voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen positief werkt.

De kinderen wennen aan meerdere leidsters en op het moment dat de eigen leidster ziek of op vakantie is wordt het kind alsnog opgevangen door een voor het kind bekende leidster en zal het afscheid zonder moeite verlopen.

Het open deuren beleid houdt in dat op Ayla/ Gaya en BSO Fay/ Gaya ‘s morgens van 7.30 uur tot 8.30 uur en 's avonds van 17.30 uur tot 18.30 uur de groepen gezamenlijk worden opgevangen.

De groep waar het kind officieel geplaatst is heet de stamgroep van het kind. De kinderen van twee stamgroepen kunnen op beide groepen spelen, dit gebeurt vanaf 7.30 uur tot 8.30 uur en van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Om 8.30 uur gaat iedere leidster met zijn eigen kinderen naar de eigen groep. Om 9.30 uur komt de tweede leid(st)er.

Aan het einde van de dag om 17.30 uur worden de groepen weer samengevoegd en gaan de kinderen en de leid(st)ers naar de vaste stamgroep waar de ouders de kinderen op kunnen halen.