BSO

Naar de buitenschoolse opvang

Zodra uw kind leerplichtig is gaan wij graag door met de zorg, hiervoor bieden wij u buitenschoolse opvang aan. Het kind blijft hierdoor in dezelfde veilige/vertrouwde omgeving, met vaak al bekende leiding en kinderen.
Door de veiligheid van de vertrouwde omgeving en personen waarmee uw kind is opgegroeid, kan het zekerder omgaan met de veranderende wereld.

In onze bso willen we voor uw kind vooral een omgeving scheppen waarin het bij kan komen van de schooldag, zijn of haar verhaal kwijt kan bij de leiding en de andere kinderen, om daarna op een prettige manier de vrije tijd door te brengen. We ondersteunen uw kind daarbij door het aanbieden van voldoende ruimte en materiaal afgestemd op leeftijd en interesse van uw kind. En om uw kind te interesseren voor hobby’s of sport worden er dagelijks gevarieerde workshops aangeboden, waar uw kind een aantal opeenvolgende weken bv kan kennis maken met tennis, koken, techniek, timmeren of wat dan ook.

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het omgaan met elkaar en met de groep, er worden groepsgewoonten ontwikkeld, gezamenlijk gegeten en feesten en verjaardagen worden gevierd.

Onze bso heeft drie groepen, een voor de leeftijd van 4 en 5 jaar, een voor de leeftijd van 6 en 7 jaar en een oudste groep vanaf 8 jaar.

Verder bieden wij in samenwerking met de Rosa school een VVE programma aan, meer hierover kunt u lezen in de meest recente VVE brochure